Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 120 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 120 minuter.
Du loggas ut om:
60

Byte av lösenord

Det nya lösenordet genereras i två steg. Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter, nuvarande lösenord och det nya lösenordet. Det nya lösenordet ska innehålla minst 12 tecken. Klicka på knappen Skicka SMS (längst ner på sidan). 

I steg 2 fyller du i de fyra siffror du erhållit från oss via SMS.

E-mail
För- och efternamn
Mobilnummer Landskod (46 för Sverige), mobilnr utan inledande nolla, exempelvis 46705510001
Nuvarande lösenord
Nytt lösenord
Upprepa nytt lösenord


Enligt gällande lagstiftning (GDPR) krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter i denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Vill du läsa mera om Lantmännens Forskningsstiftelses behandling av dina personuppgifter, och om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, så finns ett längre dokument under fliken Dokument ovan.