Du tappar strax ev. inmatningar du gjort på sidan senaste 120 minuterna... Klicka nedan om du vill ha ytterligare 120 minuter.
Du loggas ut om:
60

Välkommen till Stiftelseportalen

Klicka här för en övergripande beskrivning av Lantmännens Forskningsstiftelse och våra forskningsstrategier. Logga in om du vill jobba med en ansökan, rapportera eller bedöma en ansökan.

Vi finansierar forskningsprojekt inom nedanstående fokusområden:

  • Lantbruk och maskin
  • Bioenergi och gröna material
  • Livsmedel och hälsa

Läs våra aktuella utlysningstexter under Information ovan innan du börjar med din ansökan. Dessa texter uppdateras varje år och kan ändras fram till det att portalen öppnar för årets huvudomgång i början av september.

För att arbeta i systemet behöver du ett användarkonto vilket du ordnar genom att klicka på [Logga in] och sedan följa instruktionerna.

Den 25 maj 2018 ersatte den Europeiska data-skyddslagen (GDPR) den tidigare Svenska person-uppgiftslagen (PUL). Om du vill veta mera om hur Lantmännens Forskningsstiftelse behandlar dina personuppgifter, och om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, hittar du en utförlig beskrivning av detta under Information här ovan.